+90(312) 911 92 28
logo

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Politikamız


ADIM PANO ; çalışanlarının, ziyaretçilerinin ve faaliyetlerinden etkilenen herkesin sağlık ve güvenliğinden sorumludur. Gelebilecek her türlü zararı önlemek ve asgari düzeyde tutmak adına aşağıdaki politikalar doğrultusunda hareket eder:

  • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği sistemi ile ilgili mevzuatlara uymak ve ISG ile ilgili yönetmeliklere uyar,

  • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine uygun sistemi kurar ve sürekliliğini sağlamak adına her türlü gelişime ayak uydurur,

  • Faaliyetlerinden kaynaklanabilecek her türlü tehlike için sürekli analiz ve risk değerlendirmeleri oluşturur ve gerekli önlemeleri alarak zararları kontrol altına almayı amaçlar,

  • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği bilincini oturtmak adına çalışanlarının iletişimini arttırır ve katkısını sağlamak amacıyla her türlü çalışmayı yapar.